PERINGATAN PENTING
Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2012 mengenai Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian

  • Permohonan lengkap perlu dikemukakan & perlu disusuli dengan Ketua Jabatan / penyokong masing-masing selewat-lewatnya satu (1) bulan sebelum tarikh perjalanan.
  • Dalam keadaan tertentu, dua (2) minggu atau kurang dan tanggungjawab pegawai memastikan kelulusan Pegawai Pengawal diperolehi.
  • Pemohon tidak dibenarkan sama sekali keluar negara sebelum mendapatkan kelulusan Pihak Berkuasa Melulus.
  • Lawatan tidak dibiayai oleh individu atau syarikat yang boleh menimbulkan syak yang munasabah dengan tugas rasmi pegawai.
  • Pemohon dikehendaki membaca arahan dengan teliti & memastikan pegawai penyokong wujud sebelum mengemukakan permohonan.

ID Pengguna anda telah berjaya didaftarkan.
Sila login menggunakan No. Kad Pengenalan Baru anda sebagai ID Pengguna dan kata laluan anda seperti yang telah didaftarkan.


OK

Maklumat kata laluan anda telah dihantar ke email anda. Sila semak email anda.
Sila hubungi Pentadbir untuk bantuan.


HUBUNGI:

Unit Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Aras 8, Blok E7, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 Putrajaya

Tel : 603 8883 2832 / 2899 / 3036 / 3218

Emel : sppkn@moh.gov.my