HUBUNGI:

Unit Kewangan
Bahagian Khidmat Pengurusan
Aras 7, Blok E7, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 Putrajaya

Tel : 603 8883 2874 / 2859 / 2899 / 3218 / 3692 / 3036 / 2831
Fax : 603 8881 0100

Emel : sppkn@moh.gov.my